Zarządzanie wieloma operatorami transportu

Rozwiązania dla regularnej sieci bez głównego operatora transportu
Poproś o prezentację

Rozwiązania Trapeze pomagają władzom regionalnym wdrożyć usługi transportowe w oparciu o wielu podwykonawców transportu. Sieć i zlecenia projektowane centralnie i zlecane lokalnym operatorom prywatnym.

et|icon_flowchart|

Koncepcja i projektowanie sieci

Opracowanie spójnej sieci transportowej uwzględniającej wszystkie czynniki związane z mobilnością, w tym zapotrzebowanie pasażerów, ograniczenia mobilności, dostęp do węzłów przesiadkowych i usług.

fas|fa-award|

Przetargi i umowy

Konwersja sieci transportowej na potrzeby organizacji przetargów, łącznie ze wszystkimi wymaganymi dodatkowymi opłatami i dotacjami.

et|icon_id|

Dyspozycja i zarządzanie

Dynamiczne przetwarzanie zmian (zamknięć, przekierowań, zdarzeń), monitorowanie pracy operatora i możliwość szybkiego reagowania na wszelkie awarie.

fas|fa-pound-sign|

Rozliczanie

Zarządzanie wszystkimi alokacjami kosztów, zmianami w umowach, transakcjami ETM i karami.

TfL Logo

System Trapeze to kluczowa inwestycja w nasze zasoby zarządzania usługą. Zapewnia jedno, nowoczesne repozytorium najważniejszych informacji o usługach, które będą miały kluczowe znaczenie dla naszych systemów planowania, operacyjnych i biletowych”.

SIMON REED, KIEROWNIK TECHNOLOGII I DANYCH TRANSPORTU POWIERZCHNIOWEGO, TRANSPORTU W LONDYNIE

Poproś o prezentację rozwiązań Trapeze

Wsparcie i serwis

Skontaktuj się z nami: +48 71 715 83 00