Select Page

Here for the Journey

Zmieniamy oblicze transportu publicznego

Jak możemy Ci pomóc?

Photo of students on a bus

Informacja pasażerska

Spójna dynamiczna informacja pasażerska we wszystkich kanałach, aby umożliwić pasażerom łatwe planowanie podróży.

Więcej

Demand Responsive Solution Header

Transport na zapotrzebowanie

Oprogramowanie Trapeze zapewnia optymalizację usług transportu na żądanie i transportu specjalnego – umożliwiając władzom lokalnym dalsze świadczenie tych podstawowych usług pomimo ograniczeń budżetowych.

Więcej

Mobility as a Service (MaaS) solution banner

Mobilność jako usługa (MaaS)

Oprogramowanie dla mobilności multimodalnej, które wspiera pasażerów wykorzystując dostępne lokalne usługi transportowe. 

Więcej

Franchised Bus Services solution banner

Zarządzanie wieloma operatorami transportu

Rozwiązanie do zarządzania i planowania obsługi bieżącej i przetargów w ramach transportu publicznego obejmującego wielu operatorów.

Więcej

Driver Allocation Solution Header

Zarządzanie brygadami i kierowcami

Sprawdzone w branży, standaryzowane rozwiązania Trapeze umożliwiają operatorom autobusowym świadczenie usług w sposób bezpieczny i zgodny z prawem oraz przy wykorzystaniu optymalnych zasobów.

Więcej

Bus and Coach Scheduling Solution Banner

Planowanie

Optymalizuj swoje działania i realizuj potrzeby pasażerów, maksymalizując wydajność i minimalizując obciążenie pracą. 

Więcej