Here for the Journey

Transport publiczny w obliczu COVID-19

Jak możemy Ci pomóc?

Photo of students on a bus

Informacja pasażerska

Spójna dynamiczna informacja pasażerska we wszystkich kanałach, aby umożliwić pasażerom łatwe planowanie podróży.

Więcej

Demand Responsive Solution Header

Transport na zapotrzebowanie

Oprogramowanie Trapeze zapewnia optymalizację usług transportu na żądanie i transportu specjalnego – umożliwiając władzom lokalnym dalsze świadczenie tych podstawowych usług pomimo ograniczeń budżetowych.

Więcej

Mobility as a Service (MaaS) solution banner

Mobilność jako usługa (MaaS)

Oprogramowanie dla mobilności multimodalnej, które wspiera pasażerów wykorzystując dostępne lokalne usługi transportowe. 

Więcej