Prawa autorskie

Trapeze Poland sp. z o.o.

Strzegomska 140A
54-429 Wroclaw
Phone: +48 71 715 83 00

www.trapezegroup.pl
office@trapezegroup.pl

NIP: 5262734674

Informacja o prawach autorskich

© 1990-2023 Trapeze Software Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość tej strony jest własnością firmy Trapeze Software Inc., o ile nie zaznaczono inaczej i jest chroniona przez kanadyjskie i międzynarodowe przepisy i postanowienia traktatowe dotyczące praw autorskich. Informacje i obrazy nie mogą być używane, kopiowane lub przesyłane bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Trapeze Software Inc.

Trapeze Software Inc. i jej spółki stowarzyszone, wszyscy członkowie Trapeze Software Group nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym za szkody bezpośrednie, pośrednie lub wtórne wynikające z wykorzystania lub wykonywania informacji dostępnych na tej stronie lub poprzez linki kierujące innych stron.

Znaki towarowe

Trapeze Software, Trapeze Software Group, logo i projekt Trapeze, Trapeze FX, Trapeze PASS, Trapeze PASS-LITE, Trapeze FLEX, Trapeze MapNet, Trapeze School-Lite, Trapeze FLEET, Trapeze PLAN, Trapeze School-Trip, Trapeze Blockbuster, Trapeze INFO, Trapeze OPS i Trapeze MALTEZE są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Trapeze Software Inc. lub Trapeze Software LLC., członków Trapeze Software Group. Wszystkie inne nazwy produktów lub nazwy firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.