Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Trapeze Group (“Trapeze”) zobowiązuje się chronić Twoją prywatność i zachowywać w tajemnicy wszelkie możliwe do zidentyfikowania informacje (“Informacje osobiste”) zebrane o Tobie.

Bezpieczeństwo i prywatność Twoich danych osobowych oraz ochrona Twojej sfery prywatnej są dla nas ważne. Będziemy traktować Twoje dane z należytą starannością i zapewniamy najwyższy poziom prywatności danych. Spełnieniamy wymogi prawne stawiane przez dyrektywy UE dotyczące prywatności (GDPR/RODO), szwajcarskiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (Datenschutzgesetz, DSG), dyrektyw federalnej ustawy o ochronie danych (Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz, VDSG), prawa telekomunikacyjnego (Fernmeldegesetz, FMG) i innych postanowień szwajcarskich przepisów dotyczących ochrony danych.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych informuje o najważniejszych aspektach przetwarzania danych online i offline.

I. Ochrona danych osobowych

Trapeze Group zobowiązuje się do zachowania prywatności podczas odwiedzania naszej witryny. Zbieramy tylko niezbędne dla naszej działalności dane osobowe –  zgodnie wspomnianymi powyżej. W Polityce Prywatności opisane zostało nasze stanowisko dotyczące prywatności danych i korzystania z plików cookies na naszej witrynie. Dostęp do własnych danych jest nieograniczony, w tym celu należy wypełnić i przesłać Formularz żądania dostępu do danych osobowych.

Powody przetwarzania danych:
Administrator danych przetwarza dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i współpracą z Panią/Panem lub Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą.

Cele przetwarzania danych:

 • Obsługa otrzymanych zapytań, ofert, kontaktów;
 • Dostarczanie produktów i usług;
 • Zapewnienie ciągłości obsługi klienta i napraw;
 • Poprawa produktów, jakości obsługi, świadczonych usług i napraw;
 • Subskrypcja newslettera;
 • Otwarcie konta klienta;
 • Przeprowadzenie niezbędnych weryfikacji tożsamości i bezpieczeństwa;
 • Optymalizacja strony internetowej (dostosowanie strony do Twoich potrzeb);
 • Obrona i nagrywanie ataków hakerów;
 • Tworzenie statystyk użytkownika;
 • Wypełnienie naszych zobowiązań umownych wobec naszych klientów, dostawców i usługodawców;
 • Współpraca  z organami ścigania i organami prawnymi, w stosownych przypadkach, w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i nakazów sądowych

Trapeze będzie zbierał, wykorzystywał i mógł ujawniać dane osobowe wyłącznie w celach niezbędnych, które odpowiednia osoba uznała za właściwe; i starał się zbierać możliwie najmniejszy zakres informacji, jakie mogą być niezbędne w danych okolicznościach.

Dane kontaktowe administratora danych to:
Trapeze Poland Sp. z o.o.
Ul. Strzegomska 140A
54-429 Wrocław
Polska

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Pan Robert Szarecki
robert.szarecki@trapezegroup.pl

Podstawa prawna przetwarzania:
Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o umowę z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej administratora danych i ich pracownikom znajdującym się na całym świecie, również w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, a także w innych krajach spoza UE. Twoje dane osobowe będą również przetwarzane na serwerach zlokalizowanych w USA, Kanadzie, a także w innych krajach spoza UE. W każdym wypadku jednak przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie następować zgodnie z przepisami prawa i przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa danych wymaganych przez przepisy prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od okresu współpracy administratora danych z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą. Administrator danych będzie przetwarzał dane nie dłużej niż 6 lata po zakończeniu takiej współpracy, jednakże po wygaśnięciu umowy lub zakończeniu współpracy przetwarzanie będzie wyłącznie w celach archiwalnych, podatkowych i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Prawa w odniesieniu do przetwarzania i skargi.
Ma Pani/Pan prawo żądać od administratora danych dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez administratora danych.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych przenoszenia danych.
Ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przez administratora danych Pani/Pana praw i wolności.

Źródło danych osobowych.
Dane osobowe zostały pobrane od Pani/Pana bezpośrednio lub pośrednio od Pana/Pani pracodawcy/zleceniodawcy lub innego personelu Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy. Dane przekazane są dobrowolnie, ich przekazanie nie jest warunkiem zawarcia współpracy, jednakże ich nieprzekazanie może uniemożliwić komunikację i współpracę z Panią/Panem lub Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą.

Zakres danych osobistych jaki może uzyskać Trapeze
Trapeze gromadzi różne typy informacji osobistych. Podczas prowadzenia działalności lub współpracy z Trapeze oraz korzystania z produktów, usług lub odwiedzając stronę firmy Trapeze może się zdarzyć, że w zależności od charakteru okoliczności zebrane dane mogą dotyczyć:

 • Fizycznej lokalizacjaigeograficzna;
 • Informacji demograficznych;
 • Adresów e-mail;
 • Numerów telefonów i innych informacji kontaktowych;
 • Imion i nazwisk;
 • Informacji do wysyłki(m.in. adres);
 • Informacji rachunkowych(m.in. do wystawiania faktur);
 • Historii transakcji;
 • Preferencji korzystania ze strony internetowej;
 • Informacji zwrotne dotyczących współpracy, usług, obsługi, strony i działań marketingowych oraz promocyjnych;
 • Źródłowych adresów IP;
 • Czasu i dat dostępów do strony www i jej zasobów;
 • Preferowanego języka;
 • Preferencji osobistych;
 • Preferencji produktowych i wybranych usług;
 • Przeglądarek i ich konfiguracji;
 • Różnych informacji dotyczących administrowania i ruchu na stronie internetowej

Niektóre informacje, szczególnie regulowane prawnie przez jednostki administracyjne lub licencje w sektorze prywatnym, pozwolenia, certyfikaty, karty, a także prawo jazdy, identyfikator ubezpieczeniowy / numer ubezpieczenia, paszport, karty ubezpieczeniowe, numery kuponów i tym podobne, łatwe do identyfikacji, są dobrowolne. Przekazanie tych danych zależy od Ciebie, podlegają one ochronie prawnej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, co może skutkować automatycznym przetwarzaniem twoich danych osobowych.

II. Kontakt i prośby

W oparciu o FADP, w sprawie ustawy i standardów ochrony danych osobowych można się z nami skontaktować bezpłatnie, jeśli masz pytania dotyczące zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami mailowo: info.ch@trapezegroup.com lub pisemnie na adres: Trapeze Group Switzerland GmbH, Industriplatz 3, 8212 Neuhausen, Schweiz.

III. Strona www

Informujemy iż możemy zbierać następujące dane wśród użytkowników naszej Witryny:

 • daty i czas odwiedzin witryny oraz przeglądanych zasobów, do których masz dostęp, w tym statystyk dotyczących blogów,
 • informacje dostarczane przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy na naszej stronie internetowej, w momencie zainteresowania otrzymywniem informacji, takich jak newsletter lub kontakt z nami za pośrednictwem strony kontaktowej,
 • informacje dostarczone nam podczas komunikacji z nami, niezależnie od jej powodu

Informacje zbierane i przechowywane w o odwiedzających naszą stronę są przede wszystkim używane w celu umożliwienia nam lepszego świadczenia naszych usług, w tym dostarczania newsletterów za pomocą poczty elektronicznej.

Newsletter / komunikacja przez e-mail

Możesz zapisać się do naszego Newsletter’a za pośrednictwem strony internetowej. Biuletyn informuje o naszej organizacji i naszej ofercie. W tym celu potrzebujemy następujących informacji (*obowiązkowe). Pozostałe informacje są opcjonalne:

 • Zwrot
 • Firma
 • Imię
 • Nazwisko
 • adres e-mail*
 • Preferowany język*

Potrzebujemy informacji, oznaczonych jako obowiązkowe, aby wysłać Ci nasz Newsletter. Opcjonalne oświadczenie o dodatkowych danych umożliwia nam dostarczenie dalszych informacji, które mogą Cię zainteresować. Przekazane dane osobowe nie zostaną połączone z żadnymi innymi danymi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych po dokonaniu subskrypcji naszego Newslettera jest twoja zgoda. W celu przetwarzania Twoich danych osobowych Twoja zgoda będzie wymagana podczas procesu rejestracji. Podając swój adres e-mail, dajesz nam pozwolenie na wykorzystanie go do przesłania naszego Newslettera w celu poinformowania Cię o nowościach.

W celu rejestracji Newslettera korzystamy z tak zwanego podwójnego procesu opt-in. Oznacza to, że po podaniu adresu e-mail, wyślemy Ci wiadomość z prośbą o potwierdzenie Twojej zgody, aby uniknąć pomyłek. W mailu znajdziesz link aktywacyjny.

Możesz w dowolnym momencie anulować subskrypcję Newslettera, a tym samym cofnąć swoją zgodę. W tym celu wystarczy kliknąć odpowiedni przycisk (link) w wysyłanym biuletynie. Możesz również wysłać prośbę o anulację na następujący adres e-mail: info.ch@trapezegroup.com.

Kontakt / pobieranie

Na naszej stronie internetowej możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub poprosić o informację za pomocą wiadomości e-mail. W takim przypadku informacje, które podasz, zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego zapytania kontaktowego. Jeśli chcesz się z nami skontaktować, potrzebujemy następujących informacji (*obowiązkowe). Pozostałe informacje są opcjonalne:

 • Firma*
 • Zwrot*
 • Imię*
 • Nazwisko*
 • Adres e-mail *
 • Kraj*
 • Numer telefonu
 • Komentarz

Potrzebujemy informacji oznaczonych jako obowiązkowe w celu przetworzenia Twojego zapytania. Opcjonalne informacje na temat innych danych umożliwiają nam dostarczenie dodatkowych informacji, które mogą Cię zainteresować. Twoje dane osobowe nie zostaną scalone z żadnymi innymi danymi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes w przetwarzaniu Twojego zapytania. Jeżeli celem skontaktowania się z nami jest wykonanie umowy, której jesteś stroną lub podjęciem działań przed zawarciem umowy, będzie to stanowić dodatkową podstawę przetwarzania twoich danych osobowych.

Możesz zakwestionować przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wyślij swoją prośbę na następujący adres e-mail: info.ch@trapezegroup.com.

Realizacja kontraktu

Aby spełnić nasze zobowiązania umowne i przed umowne przetwarzamy dane podstawowe (np. nazwiska i adresy oraz dane kontaktowe) oraz dane umowne (np. używane usługi, nazwiska osób kontaktowych, informacje o płatnościach).

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wypełnienie umowy, której jesteś stroną lub wykonanie środków przed zawarciem umowy.

Dane osobowe wynikające ze świadczenia umowy zostaną zapisane na czas obowiązywania kontraktu i nie dłużej niż w okresie przedawnienia roszczeń, które możemy wnieść, lub zobowiązań prawnych i umownych, które definiują zapisy handlowe.

Rejestracja

Na naszej stronie internetowej możesz się zarejestrować, podając swoje dane osobowe. Dane te są wprowadzane w sposób szyfrowany i przesyłane do nas, gdzie są zapisywane. Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane osobom trzecim.

Do rejestracji potrzebujemy następujących informacji (* obowiązkowe):

 • Imię*
 • Nazwisko*
 • Firma*
 • Adres
 • Numer telefonu *
 • Adres e-mail *
 • Hasło*
 • Autoryzacja dostępu

Potrzebujemy obowiązkowych informacji, aby przetworzyć twoją rejestrację.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda. W celu przetwarzania twoich danych osobowych, będziemy prosić za pośrednictwem poczty elektronicznej o twoje pozwolenie podczas rejestracji i zwrócimy twoją uwagę na niniejsze oświadczenie o ochronie danych. Jeżeli celem rejestracji jest wypełnienie umowy, której jesteś stroną lub podjęciem działań przed zawarciem umowy, będzie to dodatkowa podstawa do przetwarzania twoich danych osobowych.

W trakcie rejestracji i ponownej rejestracji oraz podczas korzystania z naszych usług online, dodatkowo zapisujemy adres IP oraz zakres czasowy odpowiedniego działania użytkownika. Zapisy te są dokonywane na podstawie naszych uzasadnionych interesów, a także użytkowników, jako zabezpieczenie przed nadużyciami i innym nieautoryzowanym użyciem. Dane te nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że będziemy musieli to zrobić, aby dochodzić swoich roszczeń lub jeżeli mamy prawny obowiązek.

Twoje dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być wymagane do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Dzieje się tak w trakcie procesu rejestracji w celu wykonania umowy lub wykonania środków przed zawarciem umowy, gdy dane nie są już potrzebne do realizacji zamówienia, nie będą dłużej przetwarzane.

Jeżeli zachowamy dane osobowe z powodu stosunku umownego, dane te zostaną zapisane na czas obowiązywania stosunku umownego i nie dłużej niż w okresach przedawnienia roszczeń, które możemy wnieść lub zobowiązań prawnych lub umownych, które definiują zapisy handlowe.

Możesz w każdej chwili anulować rejestrację. Możesz w dowolnym momencie modyfikować lub usuwać swoje dane osobowe. Jeżeli dane są wymagane do wypełnienia umowy lub do zastosowania środków przed zawarciem umowy, wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy żadne zobowiązania umowne lub prawne nie są sprzeczne z takim usunięciem.

Usunięcie

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez okres wymagany do osiągnięcia celu zapisu lub czasu określonego w przepisach prawa lub regulacjach, którym podlegamy. Kiedy przestanie istnieć cel zapisu i przechowywania lub upłynie określony czas przetwarzania dane osobowe użytkownika zostaną wyłączone lub usunięte w sposób rutynowy i zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli twoje dane osobowe nie zostaną usunięte, ponieważ są wymagane do innych celów prawnych, ich przetwarzanie będzie ograniczone.

Ponadto usuniemy Twoje dane osobowe na wyraźne żądanie: jeśli prześlesz swoją prośbę na adres info.ch@trapezegroup.com, a my nie jesteśmy zobowiązani prawnie ani umownie, aby zachować lub w inny sposób zapisać te dane.

Przekazywanie osobom trzecim

Ewentualne przekazywanie Twoich danych osobowych może nastąpić po uzyskaniu Twojej zgody; jeżeli mamy do tego prawny obowiązek; lub jeśli jest to wymagane do egzekwowania naszych praw, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń wynikających ze stosunku umownego.

Dodatkowo, możemy przekazywać dane osobowe osobom trzecim, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej lub konieczne do świadczenie usług, które zostały zamówione. Wykorzystywanie przekazanych danych przez takie strony trzecie jest ściśle ograniczone do podanych celów.

Podamy określone dane dotyczące Twojej osoby następującym kategoriom odbiorców:

 • Firmy z grupy Trapeze
 • Firmy partnerskie
 • Operatorzy usług
 • Partnerzy handlowi, tacy jak licencjobiorcy i dystrybutorzy
 • Firmy ratingów kredytowych i zbierające partnerów
 • Partnerzy łańcucha dostaw (logistyki)
 • Firmy badające rynek (po zamówieniu ich do oceny produktów)
 • Usługi marketingowe
 • Władze

Dodatkowo, będziemy przekazywać dane również do innych firm (przypisanych usługodawców) poza granicami kraju, jeśli jest to właściwe dla przetwarzania danych opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Zawsze będziemy przestrzegać przepisów prawnych dotyczących przekazywania Twoich danych osobowych stronom trzecim. Osoby trzecie podlegają takim samym zobowiązaniom w zakresie prywatności danych, jak my sami. Jeżeli poziom bezpieczeństwa danych w danym kraju nie jest taki sam, jak w szwajcarskim lub unijnym prawie ochrony danych, zapewnimy w umowach, że bezpieczeństwo i prywatność twoich danych osobowych będzie zawsze taka sama jak w Szwajcarii lub Europejskim Obszarze Gospodarczym .

Kiedy zatrudniamy podwykonawców w świadczeniu naszych usług, podejmiemy odpowiednie kroki prawne, jak również techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi.

Wykorzystanie strony przez osoby nieletnie

Strona jest adresowana do dorosłych. Nieletni, w szczególności dzieci poniżej 16 roku życia, nie mogą bez pozwolenia i zgody rodziców lub opiekunów przesyłać nam żadnych danych  lub dokonywać rejestracji w celu świadczenia usługi. Jeśli okaże się, że takie dane zostały nam przekazane, zostaną one usunięte. Rodzice (lub opiekunowie prawni) dziecka mogą skontaktować się z nami i zażądać skasowania lub anulowania. W tym celu potrzebujemy duplikatu oficjalnego dokumentu potwierdzającego, że jesteś rodzicem lub prawnym opiekunem.

Łącza ze stronami innych dostawców

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych innych dostawców, których nie obejmuje niniejsze oświadczenie o ochronie danych. Po kliknięciu takich linków kończy się nasza odpowiedzialność nad przetwarzaniem danych potencjalnie przekazywanych stronom trzecim przez kliknięcie linków (np. Adresu IP lub adresu URL, pod którym znajduje się link), jak i zachowaniem trzeciej strony. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przetwarzanie Twoich danych osobowych przez osoby trzecie. Aby dowiedzieć się, w jakim stopniu wykorzystanie witryn internetowych innych dostawców wiąże się z gromadzeniem, przetwarzaniem lub wykorzystywaniem danych osobowych, należy zapoznać się z uwagami dotyczącymi prywatności danych odpowiednich dostawców.

IV. Pliki Cookies

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane za pomocą przeglądarki na urządzeniu. Po wywołaniu strony internetowej plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy następnym wyświetleniu strony.

Pliki cookie umożliwiają optymalizację informacji i ofert na naszej stronie internetowej. Pliki cookie pozwalają nam ponownie rozpoznać użytkownika. Celem jest ułatwienie korzystania z naszej strony internetowej. Stanowi to nasze uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych.

Jakie dane są zapisywane w plikach cookie?

W wykorzystywanych przez nas plikach cookie zapisywane są tylko dane pseudonimiczne. Gdy pliki cookie są aktywne, otrzymują numer identyfikacyjny. Ten numer identyfikacyjny nie jest powiązany z danymi osobowymi. Twoje imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane, które umożliwiałyby bezpośrednią identyfikację Twojej osoby, nie są zapisywane w pliku cookie.

Jakie typy plików cookie używamy?

Używamy tymczasowych plików cookie. Zapisują tak zwany identyfikator sesji, za pomocą, którego różne zapytania przeglądarki mogą zostać przydzielone do wspólnej sesji. Dzięki temu komputer może zostać zidentyfikowany ponownie po powrocie na naszą stronę.

Ponadto korzystamy z trwałych plików cookie, które są stosowane poza danym procesem wykorzystania na twoim komputerze. Po ponownym odwiedzeniu naszej strony system automatycznie rozpozna, że ​​odwiedziłeś nas wcześniej oraz rozpozna Twoje preferencje. Te pliki cookie (cykl życia od 1 miesiąca do 10 lat) są zapisywane na dysku twardym i są automatycznie usuwane po określonym czasie. Pliki te pozwalają, na przykład, wyświetlać informacje w witrynie, które są specjalnie dostosowane do twoich osobistych zainteresowań.

Używamy plików cookie, które nie przekazują danych osobowych, na przykład statystycznych plików cookie. Pomagają one nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z naszą witryną, gromadząc i przekazując informacje anonimowo.

Używamy plików cookie bezpieczeństwa w celu identyfikacji i uniknięcia zagrożeń bezpieczeństwa. Na przykład możemy użyć tych plików cookie, aby zapisać informacje w sesji internetowej.

Ponadto współpracujemy z partnerami reklamowymi, którzy pomagają nam w uatrakcyjnieniu oferty internetowej i naszej strony internetowej. W tym celu w tym przypadku pliki cookie firm partnerskich będą zapisywane na dysku twardym podczas odwiedzania naszej witryny (zewnętrzne pliki cookie dostawców). Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób zewnętrzni dostawcy korzystają z plików cookie w sekcji “Narzędzia analityczne”.

W jaki sposób można zapobiec użyciu plików cookie lub je usunąć?

Twoja akceptacja plików cookie nie jest wymagana do odwiedzenia naszej witryny.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Jeśli tego nie chcesz, możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała cię o ustawieniach plików cookie, abyś mógł na to zezwolić tylko w indywidualnych przypadkach; lub że nie zgadzasz się na pliki cookie w niektórych przypadkach lub na zasadach ogólnych; lub, że aktywujesz automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Ponadto możesz w dowolnym momencie usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Procedura sprawdzania i usuwania plików cookie zależy od używanej przeglądarki. Możesz znaleźć stosowne informacje na ten temat w menu Pomoc przeglądarki. Możesz znaleźć informacje na temat tej opcji dla najczęściej używanych przeglądarek za pomocą następujących linków:

 • Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/de/cookies.html

V. Piksele i inne podobne technologie

Używamy również innych technologii, takich jak liczenie pikseli i lokalne zapisy. Używamy tych technologii, na przykład, do sprawdzania najpopularniejszych funkcji; w celu stworzenia bardziej osobistego doświadczenia użytkownika; lub publikować reklamy interesujące dla użytkowników.

Liczenie pikseli (zwanych również przezroczystymi GIF-ami, sygnałami nawigacyjnymi lub znacznikami pikselowymi) to małe jednostki kodowe zainstalowane w witrynie internetowej, aplikacji mobilnej lub reklamie lub na niej. Piksele te mogą zapytać o pewne informacje w przeglądarce i terminalu, na przykład system operacyjny, typ przeglądarki i typ terminala oraz wersję, stronę z odniesieniami, odwiedzaną stronę internetową, adres IP i inne podobne informacje.

VI. Narzędzia analityczne

Google Analytics

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Ireland Limited (“Google”) (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google używa plików cookie.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) są przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są zapisywane. Google jest certyfikowany w ramach Privacy Shield Framework i dlatego jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego poziomu prywatności danych przy przekazywaniu danych osobowych, który jest porównywalny z tym, który stosuje się w UE, a więc również w Szwajcarii i Polsce. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Ponadto podpisaliśmy odpowiednią umowę z Google na przetwarzanie danych.

Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu w celu oceny wykorzystania naszej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących działań na stronach internetowych oraz świadczenia dla nas dodatkowych usług związanych z wykorzystaniem naszej strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w połączeniu z Google Analytics nie jest łączony z żadnymi innymi danymi Google.

Używamy Google Analytics wyłącznie z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych sygnatariuszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i będzie tam skracany.

Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie i przesyłanie do Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną poprzez następujący link: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Zwracamy jednak uwagę na to, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i prywatności danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/gb.html lub https://policies.google.com/. Zwracamy uwagę na fakt, że na tej stronie Google Analytics został rozszerzony przez dodanie kodu “gat._anonymizeIp ();” w celu zapewnienia zanonimizowanego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Marketo

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje firmy analitycznej i marketingowej Marketo, Inc. i jej spółek zależnych. Marketo używa plików cookie zapisanych na Twoim komputerze. Podstawą tego jest nasze uzasadnione zainteresowanie analizą wykorzystania naszej strony internetowej i jej optymalizacji.

Marketo uzyskał certyfikat w ramach programu Szwajcaria-USA, a także w ramach Privacy Shield Framework UE-USA, jest tym samym zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego poziomu prywatności danych przy przekazywaniu danych osobowych, porównywalnego z obowiązującym w UE, a zatem również w Szwajcarii i Polsce. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przejdź do strony http://www.privacyshield.gov/ lub http://legal.marketo.com/privacyshield.

Ponadto podpisaliśmy umowę z Marketo dotyczącą przetwarzania danych.

Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie Marketo, wybierając odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę na to, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto możesz w dowolnej chwili dezaktywować funkcję śledzenia Marketo (a tym samym uniemożliwić gromadzenie danych wygenerowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny – w tym adresu IP) oraz przekazywania danych do Marketo.

Możesz w każdej chwili odmówić gromadzenia i przetwarzania danych. Może to ograniczać poszczególne funkcje podczas korzystania ze strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Marketo, przejdź do https://documents.marketo.com/legal/privacy/.

Salesforce

W celu optymalizacji naszej strony internetowej i kontaktów z klientami, korzystamy także z Salesforce, usługi świadczonej przez salesforce.com (one market street, suite 300, San Francisco, ca 94105, USA). Salesforce używa plików cookie zapisanych na Twoim komputerze. Podstawą tego jest nasze uzasadnione zainteresowanie analizą wykorzystania naszej strony internetowej i jej optymalizacji.

Ponieważ Salesforce jest międzynarodową firmą z główną siedzibą w Stanach Zjednoczonych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Salesforce jest certyfikowany jako część umowy Szwajcaria-USA, a także w ramach Privacy Shield Framework UE-USA, a tym samym zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego poziomu prywatności danych przy przekazywaniu danych osobowych, który jest porównywalny do tego w UE, a zatem również w Szwajcarii i Polsce. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przejdź do strony https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active.

Ponadto podpisaliśmy odpowiednią umowę z Salesforce na przetwarzanie danych.

Możesz wyłączyć możliwość śledzenia i przetwarzania danych. Może to ograniczać poszczególne funkcje podczas korzystania z naszej strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę https://www.salesforce.com/company/privacy/.

Hotjar

Używamy Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować usługi. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenie naszych użytkowników (np. Ile czasu spędzają na których stronach, które linki wybierają, co użytkownicy robią, czego nie lubią itp.). To pozwala nam budować i utrzymywać nasze usługi na wysokim poziomie dzięki opiniom użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach (w szczególności adres IP urządzenia [przechwytywane i przechowywane tylko w formie anonimowej], rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia [unikalne identyfikatory urządzenia], informacje o przeglądarce, położenie geograficzne [tylko kraj], preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej). Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani my nigdy nie użyjemy tych informacji do identyfikacji poszczególnych użytkowników lub do dopasowania ich do dalszych pozostałych użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Hotjar, klikając ten link.

Możesz zrezygnować z tworzenia profilu użytkownika, przechowywania danych przez Hotjar na temat korzystania z naszej witryny i używania przez Hotjar plików cookie śledzenia w innych witrynach, postępując zgodnie z linkiem do rezygnacji.

VI. Korzystanie z elementów Mediów społecznościowych

Wtyczki społecznościowe

Na naszej stronie używamy wtyczek społecznościowych. Wtyczki to małe programy lub pakiety programów, które umożliwiają dostosowanie oprogramowania i rozszerzenie go do konkretnych potrzeb. Podstawowe wersje wielu programów, takich jak programy graficzne, odtwarzacze multimedialne lub przeglądarki internetowe, obsługują funkcje wymagane przez zwykłych użytkowników.

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy linki do naszego profilu w mediach społecznościowych z następującymi serwisami społecznościowymi:

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA,
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
Youtube, a service operated by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA

Gdy odwiedzasz naszą stronę i korzystasz z jednej z wtyczek społecznościowych wymienionych w witrynie, zostanie nawiązany bezpośredni link między Twoją przeglądarką a serwerem danej sieci społecznościowej. Daje to sieci informacje, które elementy naszej strony odwiedziłeś na naszej stronie internetowej i które wywołały link z Twoim adresem IP. Po wywołaniu połączenia z siecią podczas logowania do odpowiedniej sieci na koncie, zawartość naszej witryny może być powiązana z Twoim profilem w sieci. Oznacza to, że sieć może przekazać informacje o Twojej wizycie na naszej stronie bezpośrednio na Twoje konto użytkownika, abyśmy otrzymywali Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, lokalizacja, lista przyjaciół i zdjęcie profilowe. Dane te pozwalają nam oferować określone funkcje w witrynach. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz się wylogować przed aktywacją odpowiednich linków. Przydział zostanie dokonany w każdym przypadku, gdy zalogujesz się do odpowiedniej sieci.

Jeśli zalogujesz się do sieci społecznościowej za pośrednictwem swojego konta użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej, odpowiedni dostawca może dodatkowo połączyć Twoją wizytę na stronie do swojego konta użytkownika. Gdy wchodzisz w interakcję z wtyczką, odpowiednie informacje będą również przesyłane bezpośrednio do serwera danego usługodawcy w Stanach Zjednoczonych, gdzie zostaną zapisane. Informacje są również publikowane za pośrednictwem konta użytkownika w odpowiedniej sieci społecznościowej, w której są wyświetlane twoim kontaktom.

Nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany do dostawców wtyczek podczas odwiedzania naszej strony internetowej, dane zgromadzone przez wtyczki mogą w pewnych okolicznościach zostać przypisane do konta użytkownika. Plik cookie o charakterze identyfikacyjnym jest ustalany przez wtyczkę za każdym razem, gdy strona jest wywoływana. Ponieważ twoja przeglądarka zawiera to ciasteczko w transmisji bez prośby o to za każdym razem, gdy połączenie jest nawiązywane z serwerem odpowiedniego dostawcy, może to zasadniczo umożliwić sieciom społecznościowym utworzenie profilu pokazującego, którą stronę internetową użytkownik wywołał, kto należy do postaci identyfikacyjnej. Wówczas może być możliwe przydzielenie tego identyfikatora osobie w późniejszym terminie, na przykład po zalogowaniu się do dostawcy w późniejszym czasie.

Możesz wybrać funkcję “wyłączyć pliki cookie dostawców zewnętrznych” w ustawieniach przeglądarki. Wtedy Twoja przeglądarka nie wyśle ​​żadnych plików cookie na serwer sieci społecznościowej. Jednak dzięki temu ustawieniu inne funkcje w różnych witrynach innych dostawców mogą również przestać działać oprócz wtyczek.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, zobacz informacje o zabezpieczeniach danych różnych dostawców. Znajdziesz tam również więcej informacji na temat swoich praw i opcji ustawień dotyczących ochrony prywatności oraz prawa do odrzucania tworzenia profili użytkowników:

http://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/en/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Add to Calendar

Nasza witryna korzysta z funkcji „Dodaj do kalendarza” (addtocalendar.com), usługi, która umożliwia odwiedzającym witrynę dodawanie terminów do kalendarzy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę Add to Calendar.

Youtube

Używamy YouTube jako dostawcy do umieszczania filmów. YouTube to usługa świadczona przez YouTube LLC (“YouTube”), 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube jest spółką stowarzyszoną Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google jest certyfikowany w ramach Privacy Shield Framework i dlatego jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego poziomu prywatności danych przy przekazywaniu danych osobowych, który jest porównywalny z tym w UE, a więc również w Szwajcarii i Polsce. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Używamy osadzonych filmów z YouTube w tak zwanym “trybie rozszerzonego bezpieczeństwa danych”. Oznacza to, że żadne dane dotyczące Twojej osoby jako użytkownika nie będą przesyłane do YouTube, dopóki nie będziesz odtwarzać filmów. Dopiero po aktywowaniu filmów rozpocznie się transmisja danych, która jest poza gestią naszej firmy. Wybierając odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu przeglądarki, możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie przez YouTube. W dalszym ciągu będzie można korzystać z naszej strony internetowej. Czasami może to oznaczać indywidualne ograniczenia funkcji podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych w związku z YouTube oraz na temat swoich praw i opcji ustawień dotyczących ochrony prywatności, zapoznaj się z warunkami korzystania i uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa danych: https://www.youtube.com/ t / terms, http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Adobe Stock (wcześniej Fotolia)

Używamy Adobe Stock (wcześniej Fotolia) jako dostawcy do umieszczania obrazów. Adobe Stock to usługa świadczona przez Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”), 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irlandii. Firma Adobe używa plików cookie zapisanych na komputerze. Podstawą tego jest nasze uzasadnione zainteresowanie zaprojektowaniem atrakcyjnej strony internetowej.

Informacje na temat korzystania z tej strony internetowej wygenerowane przez pliki cookie mogą być zapisywane i przetwarzane na serwerach w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Adobe jest certyfikowany w ramach Privacy Shield Framework i dlatego jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego poziomu prywatności danych przy przekazywaniu danych osobowych, który jest porównywalny do tego w UE, a więc również w Szwajcarii i Polsce. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych w związku z Adobe, na temat swoich praw i opcji ustawień, w celu ochrony prywatności, zobacz warunki korzystania i uwagi dotyczące bezpieczeństwa danych: https://www.adobe.com/ privacy.html.

Statystyki

Należy pamiętać, że zagregowane statystyki i informacje, w których nie można zidentyfikować tożsamości konkretnej osoby, nie są uznawane za dane osobiste. Trapeze zastrzega sobie prawo do wykorzystania zagregowanych informacji w dowolny sposób, który według własnego uznania jest odpowiedni. Wykorzystanie takich zagregowanych informacji może obejmować, między innymi, przygotowywanie zagregowanych statystyk użytkowników i podsumowań informacji w celu poprawy efektywności, skuteczniejszego opisu naszych ofert produktowych i usługowych oraz pomocy w promocji naszych produktów i usług. Statystyki zagregowane i informacje nie zawierają danych osobowych.