Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Trapeze Group (“Trapeze”) zobowiązuje się chronić Twoją prywatność i zachowywać w tajemnicy wszelkie możliwe do zidentyfikowania informacje (“Informacje osobiste”) zebrane o Tobie.

Bezpieczeństwo i prywatność Twoich danych osobowych oraz ochrona Twojej sfery prywatnej są dla nas ważne. Będziemy traktować Twoje dane z należytą starannością i zapewniamy najwyższy poziom prywatności danych. Spełnieniamy wymogi prawne stawiane przez dyrektywy UE dotyczące prywatności (GDPR/RODO), szwajcarskiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (Datenschutzgesetz, DSG), dyrektyw federalnej ustawy o ochronie danych (Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz, VDSG), prawa telekomunikacyjnego (Fernmeldegesetz, FMG) i innych postanowień szwajcarskich przepisów dotyczących ochrony danych.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych informuje o najważniejszych aspektach przetwarzania danych online i offline.

I. Ochrona danych osobowych

Trapeze Group zobowiązuje się do zachowania prywatności podczas odwiedzania naszej witryny. Zbieramy tylko niezbędne dla naszej działalności dane osobowe –  zgodnie wspomnianymi powyżej. W Polityce Prywatności opisane zostało nasze stanowisko dotyczące prywatności danych i korzystania z plików cookies na naszej witrynie. Dostęp do własnych danych jest nieograniczony, w tym celu należy wypełnić i przesłać Formularz żądania dostępu do danych osobowych.

Powody przetwarzania danych:
Administrator danych przetwarza dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i współpracą z Panią/Panem lub Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą.

Cele przetwarzania danych:

 • Obsługa otrzymanych zapytań, ofert, kontaktów;
 • Dostarczanie produktów i usług;
 • Zapewnienie ciągłości obsługi klienta i napraw;
 • Poprawa produktów, jakości obsługi, świadczonych usług i napraw;
 • Subskrypcja newslettera;
 • Otwarcie konta klienta;
 • Przeprowadzenie niezbędnych weryfikacji tożsamości i bezpieczeństwa;
 • Optymalizacja strony internetowej (dostosowanie strony do Twoich potrzeb);
 • Obrona i nagrywanie ataków hakerów;
 • Tworzenie statystyk użytkownika;
 • Wypełnienie naszych zobowiązań umownych wobec naszych klientów, dostawców i usługodawców;
 • Współpraca  z organami ścigania i organami prawnymi, w stosownych przypadkach, w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i nakazów sądowych

Trapeze będzie zbierał, wykorzystywał i mógł ujawniać dane osobowe wyłącznie w celach niezbędnych, które odpowiednia osoba uznała za właściwe; i starał się zbierać możliwie najmniejszy zakres informacji, jakie mogą być niezbędne w danych okolicznościach.

Dane kontaktowe administratora danych to:
Trapeze Poland Sp. z o.o.
Ul. Strzegomska 140A
54-429 Wrocław
Polska

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Pan Robert Szarecki
robert.szarecki@trapezegroup.pl

Podstawa prawna przetwarzania:
Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o umowę z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej administratora danych i ich pracownikom znajdującym się na całym świecie, również w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, a także w innych krajach spoza UE. Twoje dane osobowe będą również przetwarzane na serwerach zlokalizowanych w USA, Kanadzie, a także w innych krajach spoza UE. W każdym wypadku jednak przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie następować zgodnie z przepisami prawa i przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa danych wymaganych przez przepisy prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od okresu współpracy administratora danych z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą. Administrator danych będzie przetwarzał dane nie dłużej niż 6 lata po zakończeniu takiej współpracy, jednakże po wygaśnięciu umowy lub zakończeniu współpracy przetwarzanie będzie wyłącznie w celach archiwalnych, podatkowych i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Prawa w odniesieniu do przetwarzania i skargi.
Ma Pani/Pan prawo żądać od administratora danych dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez administratora danych.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych przenoszenia danych.
Ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przez administratora danych Pani/Pana praw i wolności.

Źródło danych osobowych.
Dane osobowe zostały pobrane od Pani/Pana bezpośrednio lub pośrednio od Pana/Pani pracodawcy/zleceniodawcy lub innego personelu Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy. Dane przekazane są dobrowolnie, ich przekazanie nie jest warunkiem zawarcia współpracy, jednakże ich nieprzekazanie może uniemożliwić komunikację i współpracę z Panią/Panem lub Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą.

Zakres danych osobistych jaki może uzyskać Trapeze
Trapeze gromadzi różne typy informacji osobistych. Podczas prowadzenia działalności lub współpracy z Trapeze oraz korzystania z produktów, usług lub odwiedzając stronę firmy Trapeze może się zdarzyć, że w zależności od charakteru okoliczności zebrane dane mogą dotyczyć:

 • Fizycznej lokalizacjaigeograficzna;
 • Informacji demograficznych;
 • Adresów e-mail;
 • Numerów telefonów i innych informacji kontaktowych;
 • Imion i nazwisk;
 • Informacji do wysyłki(m.in. adres);
 • Informacji rachunkowych(m.in. do wystawiania faktur);
 • Historii transakcji;
 • Preferencji korzystania ze strony internetowej;
 • Informacji zwrotne dotyczących współpracy, usług, obsługi, strony i działań marketingowych oraz promocyjnych;
 • Źródłowych adresów IP;
 • Czasu i dat dostępów do strony www i jej zasobów;
 • Preferowanego języka;
 • Preferencji osobistych;
 • Preferencji produktowych i wybranych usług;
 • Przeglądarek i ich konfiguracji;
 • Różnych informacji dotyczących administrowania i ruchu na stronie internetowej

Niektóre informacje, szczególnie regulowane prawnie przez jednostki administracyjne lub licencje w sektorze prywatnym, pozwolenia, certyfikaty, karty, a także prawo jazdy, identyfikator ubezpieczeniowy / numer ubezpieczenia, paszport, karty ubezpieczeniowe, numery kuponów i tym podobne, łatwe do identyfikacji, są dobrowolne. Przekazanie tych danych zależy od Ciebie, podlegają one ochronie prawnej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, co może skutkować automatycznym przetwarzaniem twoich danych osobowych.

II. Kontakt i prośby

W oparciu o FADP, w sprawie ustawy i standardów ochrony danych osobowych można się z nami skontaktować bezpłatnie, jeśli masz pytania dotyczące zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami mailowo: info.ch@trapezegroup.com lub pisemnie na adres: Trapeze Group Switzerland GmbH, Industriplatz 3, 8212 Neuhausen, Schweiz.

III. Strona www

Informujemy iż możemy zbierać następujące dane wśród użytkowników naszej Witryny:

 • daty i czas odwiedzin witryny oraz przeglądanych zasobów, do których masz dostęp, w tym statystyk dotyczących blogów,
 • informacje dostarczane przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy na naszej stronie internetowej, w momencie zainteresowania otrzymywniem informacji, takich jak newsletter lub kontakt z nami za pośrednictwem strony kontaktowej,
 • informacje dostarczone nam podczas komunikacji z nami, niezależnie od jej powodu

Informacje zbierane i przechowywane w o odwiedzających naszą stronę są przede wszystkim używane w celu umożliwienia nam lepszego świadczenia naszych usług, w tym dostarczania newsletterów za pomocą poczty elektronicznej.

Newsletter / komunikacja przez e-mail

Możesz zapisać się do naszego Newsletter’a za pośrednictwem strony internetowej. Biuletyn informuje o naszej organizacji i naszej ofercie. W tym celu potrzebujemy następujących informacji (*obowiązkowe). Pozostałe informacje są opcjonalne:

 • Zwrot
 • Firma
 • Imię
 • Nazwisko
 • adres e-mail*
 • Preferowany język*

Potrzebujemy informacji, oznaczonych jako obowiązkowe, aby wysłać Ci nasz Newsletter. Opcjonalne oświadczenie o dodatkowych danych umożliwia nam dostarczenie dalszych informacji, które mogą Cię zainteresować. Przekazane dane osobowe nie zostaną połączone z żadnymi innymi danymi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych po dokonaniu subskrypcji naszego Newslettera jest twoja zgoda. W celu przetwarzania Twoich danych osobowych Twoja zgoda będzie wymagana podczas procesu rejestracji. Podając swój adres e-mail, dajesz nam pozwolenie na wykorzystanie go do przesłania naszego Newslettera w celu poinformowania Cię o nowościach.

W celu rejestracji Newslettera korzystamy z tak zwanego podwójnego procesu opt-in. Oznacza to, że po podaniu adresu e-mail, wyślemy Ci wiadomość z prośbą o potwierdzenie Twojej zgody, aby uniknąć pomyłek. W mailu znajdziesz link aktywacyjny.

Możesz w dowolnym momencie anulować subskrypcję Newslettera, a tym samym cofnąć swoją zgodę. W tym celu wystarczy kliknąć odpowiedni przycisk (link) w wysyłanym biuletynie. Możesz również wysłać prośbę o anulację na następujący adres e-mail: info.ch@trapezegroup.com.

Kontakt / pobieranie

Na naszej stronie internetowej możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub poprosić o informację za pomocą wiadomości e-mail. W takim przypadku informacje, które podasz, zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego zapytania kontaktowego. Jeśli chcesz się z nami skontaktować, potrzebujemy następujących informacji (*obowiązkowe). Pozostałe informacje są opcjonalne:

 • Firma*
 • Zwrot*
 • Imię*
 • Nazwisko*
 • Adres e-mail *
 • Kraj*
 • Numer telefonu
 • Komentarz

Potrzebujemy informacji oznaczonych jako obowiązkowe w celu przetworzenia Twojego zapytania. Opcjonalne informacje na temat innych danych umożliwiają nam dostarczenie dodatkowych informacji, które mogą Cię zainteresować. Twoje dane osobowe nie zostaną scalone z żadnymi innymi danymi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes w przetwarzaniu Twojego zapytania. Jeżeli celem skontaktowania się z nami jest wykonanie umowy, której jesteś stroną lub podjęciem działań przed zawarciem umowy, będzie to stanowić dodatkową podstawę przetwarzania twoich danych osobowych.

Możesz zakwestionować przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wyślij swoją prośbę na następujący adres e-mail: info.ch@trapezegroup.com.

Realizacja kontraktu

Aby spełnić nasze zobowiązania umowne i przed umowne przetwarzamy dane podstawowe (np. nazwiska i adresy oraz dane kontaktowe) oraz dane umowne (np. używane usługi, nazwiska osób kontaktowych, informacje o płatnościach).

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wypełnienie umowy, której jesteś stroną lub wykonanie środków przed zawarciem umowy.

Dane osobowe wynikające ze świadczenia umowy zostaną zapisane na czas obowiązywania kontraktu i nie dłużej niż w okresie przedawnienia roszczeń, które możemy wnieść, lub zobowiązań prawnych i umownych, które definiują zapisy handlowe.

Rejestracja

Na naszej stronie internetowej możesz się zarejestrować, podając swoje dane osobowe. Dane te są wprowadzane w sposób szyfrowany i przesyłane do nas, gdzie są zapisywane. Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane osobom trzecim.

Do rejestracji potrzebujemy następujących informacji (* obowiązkowe):

 • Imię*
 • Nazwisko*
 • Firma*
 • Adres
 • Numer telefonu *
 • Adres e-mail *
 • Hasło*
 • Autoryzacja dostępu

Potrzebujemy obowiązkowych informacji, aby przetworzyć twoją rejestrację.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda. W celu przetwarzania twoich danych osobowych, będziemy prosić za pośrednictwem poczty elektronicznej o twoje pozwolenie podczas rejestracji i zwrócimy twoją uwagę na niniejsze oświadczenie o ochronie danych. Jeżeli celem rejestracji jest wypełnienie umowy, której jesteś stroną lub podjęciem działań przed zawarciem umowy, będzie to dodatkowa podstawa do przetwarzania twoich danych osobowych.

W trakcie rejestracji i ponownej rejestracji oraz podczas korzystania z naszych usług online, dodatkowo zapisujemy adres IP oraz zakres czasowy odpowiedniego działania użytkownika. Zapisy te są dokonywane na podstawie naszych uzasadnionych interesów, a także użytkowników, jako zabezpieczenie przed nadużyciami i innym nieautoryzowanym użyciem. Dane te nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że będziemy musieli to zrobić, aby dochodzić swoich roszczeń lub jeżeli mamy prawny obowiązek.

Twoje dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być wymagane do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Dzieje się tak w trakcie procesu rejestracji w celu wykonania umowy lub wykonania środków przed zawarciem umowy, gdy dane nie są już potrzebne do realizacji zamówienia, nie będą dłużej przetwarzane.

Jeżeli zachowamy dane osobowe z powodu stosunku umownego, dane te zostaną zapisane na czas obowiązywania stosunku umownego i nie dłużej niż w okresach przedawnienia roszczeń, które możemy wnieść lub zobowiązań prawnych lub umownych, które definiują zapisy handlowe.

Możesz w każdej chwili anulować rejestrację. Możesz w dowolnym momencie modyfikować lub usuwać swoje dane osobowe. Jeżeli dane są wymagane do wypełnienia umowy lub do zastosowania środków przed zawarciem umowy, wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy żadne zobowiązania umowne lub prawne nie są sprzeczne z takim usunięciem.

Usunięcie

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez okres wymagany do osiągnięcia celu zapisu lub czasu określonego w przepisach prawa lub regulacjach, którym podlega