Software Developer (C++)

by Jan 19, 2023Kariera

Nr ref.: SE/CPP

Trapeze Poland is part of an international Trapeze Group. As a global leader we create and implement innovative Intelligent Transportation Systems. Our software makes life easier for millions public transport passengers in metropolises such as London, Atlanta, Zurich, Hamburg, Singapore, Riyadh, Toronto, Johannesburg and many others.

We are looking for an employee to our multicultural development team, whose work will include:

 • Software development for vehicle onboard computers
 • Requirement analysis and component level software design especially in networking and communication (voice and data)
 • Writing unit test and integration test cases to ensure software quality
 • Maintaining developer documentation

From candidates we expect:

 • Higher technical education
 • Experience in software development
 • Experience with C + +
 • Practical knowledge of the principles of object-oriented programming
 • Good communication skills
 • English skills (spoken and written)

Additional advantage would be:

 • Practical experience with development based on Linux OS
 • Java expertise
 • Angular expertise
 • Information security expertise
 • Voice and data communication expertise
 • Yocto expertise
 • GIT expertise
 • Continuous Integration and Delivery management
 • Know-how of SCRUM development and framework
 • Readiness to travel

For our employees we offer:

 • Challenging international projects, that literally create a better world for millions of people around the world. What we create is different than yet another business application
 • Work in a young and dynamic, yet well-established and stable company
 • Friendly international culture based on mutual respect, trust and individualism
 • Trips abroad, e.g. to our office in Switzerland, with a stunning view on the largest waterfall in Europe
 • Attractive salary and non-salary benefits (including private healthcare, social events, funding sports and recreational activities)
 • The opportunity to deepen skills, extend technical expertise, practically learn multiple technologies and a wide range of business domains
 • The opportunity of active influence for the development of the new platform in an early product lifecycle
 • Chance of career advancement
 • Flexible working time

All interested please send your CV in English by e-mail on jobs@trapezegroup.pl, with the reference number in the title.

We reserve the right to contact only selected candidates.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Trapeze Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej “administratorem danych” lub „Trapeze”, będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem wysyłając pismo na adres: Trapeze Poland Sp. z o.o. ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław, lub za pośrednictwem email: robert.szarecki@trapezegroup.pl. Trapeze będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*, tj. wyrażenia przez Panią/Pana zgody, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana rozszerzonej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe, w tym arkusze z wynikiem rekrutacji, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas trwania obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji – przez okres nie dłuższy niż 5 lat. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji powyższych celów, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udziału w rekrutacji. Pani/Pana dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

WAŻNE

Prosimy dodaj do swojego zgłoszenia na stanowisko pracy następujące oświadczenia:

Zapoznałam/em się z Informacją dotyczącą danych osobowych zamieszczoną w ogłoszeniu o pracę.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Trapeze Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb procesu rekrutacji.

Jeżeli wyrażasz zgodę na dłuższe przetwarzanie danych tj. do pięciu lat od dnia zgłoszenia, prosimy dodaj również oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Trapeze Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb procesów rekrutacji prowadzonych w przyszłości, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od dnia mojego zgłoszenia.