Artykuł o Trapeze w Zielonej Górze [IT w Administracji]

by May 14, 2021News

Artykuł pt. „Miasto z zieloną komunikacją” w pełni ukazał się w miesięczniku IT w Administracji nr 3 (160) marzec 2021, strony 42 – 45 / Autor: Alicja Bar

“System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (dalej: SDIP) został wdrożony w Zielonej Górze
przez firmę Seasam HouseOy (obecnie część grupy Trapeze) w 2006 r. Od tego czasu przechodził
liczne rozbudowy i aktualizacje, a obecnie obejmuje: 89 autobusów, sześć pojazdów technicznych, 79 tablic LED, trzy monitory (zainstalowane w pomieszczeniach Centrum Przesiadkowego), aplikację dla pasażerów (czyli wyszukiwarkę czasów odjazdów i możliwych połączeń) oraz informację pasażerską dostępną na każdym przystanku po zeskanowaniu kodu QR.

Kluczowy element SDIP, czyli algorytm do predykcji czasów rzeczywistych, wykorzystuje
informacje o lokalizacji pojazdów, rozkładzie jazdy i zadaniach dziennych oraz rekordy historyczne dotyczące zrealizowanych kursów. Łącząc je, generuje prognozy odjazdów autobusów z bardzo wysoką skutecznością. Trafiające do SDIP dane o statycznym rozkładzie jazdy i zadaniach dziennych, wraz z informacją o przypisaniu ich do poszczególnych autobusów i kierowców (…)

Więcej: Wycinki z artykułu “Miasto z zieloną komunikacją”