Byliśmy na konferencji AV-PL-ROAD

by Jun 10, 2022News

W dniu 07.06.2022 wzięliśmy udział w konferencji AV-POLAND organizowanej przez Instytut Transportu Samochodowego, która poświęcona była wdrażaniu w Polsce pojazdów autonomicznych. Trapeze Poland jako jedyny Polski podmiot dwukrotnie uczestniczył w testach takich pojazdów.

O konferencji:

“Automatyzacja w transporcie nie jest już tylko wiodącym trendem zmian w sektorze motoryzacji, ale faktem. Instytut Transportu Samochodowego na przestrzeni 70 lat swojego istnienia odpowiadał na zapotrzebowania gospodarki i postępu technicznego w obszarze transportu drogowego i także obecnie, wpisując się w Czwartą Rewolucję Przemysłową, staje się świadkiem zanikania granic między ludźmi i maszynami oraz upowszechniania Internetu Rzeczy.

Jednym z wiodących działań Instytutu jest jego zaangażowanie w popularyzację pojazdów autonomicznych, czego zwieńczeniem była konferencja AV-POLAND 2021, która okazała się najważniejszym wydarzeniem związanym z tego typu pojazdami w Polsce. To okazja do spotkania przedstawicieli branży motoryzacyjnej, poznania najnowszych trendów i osiągnięć, a przede wszystkim do dyskusji o przyszłości transportu drogowego.

Kontynuując pionierskie działania w zakresie popularyzacji tematu pojazdów autonomicznych, Instytut Transportu Samochodowego wraz z powołanym przy nim Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych, zaprasza na kolejną edycję konferencji – AV-POLAND 2022. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule hybrydowej, czyli jako połączenie tradycyjnego spotkania w Sali konferencyjnej z prelegentami, ze spotkaniem z uczestnikami w formie online.”

Podsumowanie:

W trakcie konferencji AV-POLAND 2022 zaprezentowane zostały wyniki prac prowadzonych w ramach strategicznego projektu z dziedziny pojazdów autonomicznych: AV-PL-ROAD, współrealizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego, Ministerstwo Infrastruktury i Politechnikę Warszawską. Dodatkowo zaprezentowano obecne doświadczenia z testów i prezentacji, które miały miejsce w Polsce. Namacalnym efektem projektu jest utworzenie punktu kontaktowego CAD uroczyście uruchomionego podczas II edycji konferencji AV-POLAND jako Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych.

Trapeze podczas konferencji:

W imieniu Trapeze Poland podczas konferencji wystąpił Mikołaj Kwiatkowski, Starszy specjalista ds. sprzedaży i marketingu, który mówił o aspektach prawnych oraz postrzeganiu przez pasażerów, którzy skorzystali z usługi testowanej w Gdańsku.

Relacja:

easy-mile-buses