System zarządzania informacją pasażerską w Mińsku Mazowieckim

by Jul 3, 2024News

Miasto Mińsk Mazowiecki w drugiej połowie 2023 roku wdrożyło nowoczesne rozwiązanie w zakresie komunikacji miejskiej od Trapeze Poland – system dynamicznej informacji pasażerskiej Traveller.

Traveller wprowadza szereg usprawnień, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie zarówno podróżującym, jak i zarządzającym transportem miejskim. Dla pasażerów najistotniejszą funkcją jest dostęp do bieżących informacji o odjazdach w czasie rzeczywistym oraz zapewnienie możliwości dokładnego planowania podróży i minimalizacji czasu oczekiwania na przystankach.

Dodatkowo, lokalizacja pojazdów na mapie w czasie rzeczywistym pozwala na śledzenie tras i dostosowanie planów podróży do aktualnej sytuacji na drogach. Bezpośrednio po wprowadzeniu systemu, przeprowadzono aktualizację, która połączyła kolejne pojazdy z platformą. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z modułu planera podróży, który uwzględnia wszystkie dostępne autobusy.

Funkcje systemu dla pasażerów to między innymi:

portal pasażerski prezentujący numer linii, aktualną pozycję pojazdu na mapie oraz aktualne informacje o odjazdach,

planer podróży umożliwiający efektywne planowanie trasy z uwzględnieniem wszystkich dostępnych środków komunikacji miejskiej i przystanków.

Dla władz miasta, system oferuje możliwości:

monitorowania floty wraz z odchyłkami od rozkładu jazdy,

generowania raportów z informacjami o punktualności środków komunikacj,

zarządzania informacją pasażerską publikowaną na stronie internetowej, co umożliwia bieżące informowanie o wszelkich zmianach w komunikacji.

Inicjatywa ta ma na celu nie tylko usprawnienie komunikacji miejskiej, ale także podniesienie jej atrakcyjności w oczach mieszkańców, zachęcając tym samym do korzystania z publicznych środków transportu. Jest to krok w stronę zwiększenia zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia w mieście.

Odwiedź portal pasażera, który zaimplementowaliśmy dla Mińska Mazowieckiego.

W naszym Case Study opisaliśmy wszystkie zrealizowane przez nas projekty, serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z przygotowanym przez nas zestawieniem: Kliknij tutaj, aby zapisać się do Case Study.

 

easy-mile-buses